Prikazuje se 1 rezultat

  • 750,00 kn

    Dizajn i priprema za tisak foto magazina

    Usluga dizajniranja i izrade grafičke pripreme za tisak wedding magazine booka, naplaćujemo 30 kn po sheetu odnosno listu (list ima dvije stranice). U dizajn i pripremu je uključen grafički dizajn, kolor korekcije i osnovni retuš fotografija. Cijena od 600 kn se odnosi na uslugu dizajniranja i izrade grafičke pripreme za tisak wedding photo booka od […]